Ana Romero Càlix

Llicenciada en Ciències Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona i MBA de la Gestió del Cicle de l’Aigua per la Universitat Politècnica de Catalunya.

Fundadora de la primera Associació Espanyola de Professionals del Medi Ambient.

Va treballar com a assessora i consultora de gestió ambiental fins a l’any 2004 que va entrar a l’administració pública. Actualment, és cap de la Direcció de Serveis d’Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Col·labora en la docència universitàroa, projectes de recerca i consells assessors.

Leave a Reply