Sozvin Salih

Arquitecta-planificadora i assessora política amb 10 anys d’experiència tant a nivell acadèmic com en el desenvolupament internacional, col·laborant estretament amb governs locals i organitzacions internacionals per a la construcció de futurs urbans inclusius, resilients i sostenibles.

Com a part del Programa Global de Resiliència de les Ciutats (CRGP) d’ONU-Hàbitat des del 2017, ha participat àmpliament en el desenvolupament de capacitats, estratègies i mecanismes per a la institucionalització del pensament i la planificació de la resiliència a nivell local i supralocal.

Leave a Reply