Slavich Marco

Tecnòleg a Area Science Park, una institució pública de recerca nacional i parc cientificotecnològic situat a Trieste (Itàlia).

Ha participat en diversos projectes europeus, com ara Horizon 2020 Noemix, destinat a l’electrificació de les flotes de les administracions públiques. També a Interreg Med URBAN TRANSPORTS, on es va ocupar de les activitats de tutoria i va contribuir a la redacció de dos informes sobre la planificació de l’electrificació de la mobilitat urbana i la conducció autònoma i, un document polític sobre l’adaptació de la mobilitat urbana al canvi climàtic.

Leave a Reply