Carlota Roses Montesinos

Actualment treballa a l’Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aprofitant els seus més de 10 anys d’experiència internacional per ajudar l’AMB a assolir els seus objectius a nivell internacional.

Està especialitzada en relacions internacionals i, en particular, en la Unió Europea i la governança metropolitana. Anteriorment, va treballar durant 6 anys a l’oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les, on va seguir de prop els desenvolupaments a nivell de la UE, rellevants per a l’àmbit local i de la ciutat, i va participar a diverses xarxes i associacions d’actors locals i regionals. Té un màster en Comerç Internacional, un màster en Relacions Internacionals i una llicenciatura en Ciències Polítiques.

Leave a Reply