Kat Eshel

Subdirectora de Planificació Climàtica i Mediambiental de la Ciutat de Boston. Treballa en la implementació del pla d’acció climàtica d’aquesta ciutat, incloent-hi l’adaptació al clima, la mitigació dels gasos d’efecte hivernacle i els residus zero, així com les iniciatives ambientals relacionades amb la contaminació de l’aire, el soroll i la protecció dels aiguamolls. Col·labora amb tots els equips i departaments i s’associa amb les parts interessades de tots els segments de la comunitat de Boston, per garantir que l’equitat s’integri en els plans i les iniciatives climàtiques i mediambientals que duu a terme per assolir els objectius de justícia climàtica i mediambiental de l’alcaldessa de Boston, Michelle Wu.

Abans d’unir-se al Departament de Medi Ambient el març de 2018, Kat va treballar en organitzacions sense ànim de lucre, les Nacions Unides i la indústria privada, en el desenvolupament urbà sostenible, la conservació de la biodiversitat i la comunicació científica. Té un màster en Política Mediambiental per Sciences Po, un màster en Ciències Mediambientals per la Universitat Pierre et Marie Curie, i una llicenciatura en Estudis Mediambientals per la Universitat de Yale.

Leave a Reply