Joan Caba

Urbanista sènior al departament d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Caba és un arquitecte i urbanista català. Des del 2015, treballa al departament d’Urbanisme de l’AMB on ha col·laborat en diversos projectes i investigacions identificant el paper metropolità de les infraestructures de mobilitat i els estats industrials. Actualment és el coordinador de la xarxa RiConnect, una xarxa URBACT de vuit metròpolis que té com a objectiu repensar, transformar i integrar les infraestructures de mobilitat per reconnectar les persones, els barris, les ciutats i els espais naturals. Paral·lelament, també presta als municipis metropolitans suport tècnic en matèria de planificació urbana.

Anteriorment, va treballar al despatx Manuel de Solà-Morales (Barcelona 2007-2011), a la Greater London Authority GLA (Londres UK 2013) ia Kiosk architecture&design (Newcastle upon Tyne UK 2014-2015). També va ser professor d’arquitectura i disseny urbà a la Universitat de Newcastle (2014-2015).

Leave a Reply