Ramon M. Torra i Xicoy

És arquitecte per l’ETSAB amb títol de l’any 1980. Ha estat arquitecte municipal i D.S. Territorials a l’Ajuntament de Granollers (1982-1992), i D.S. Tècnics de la Mancomunitat de Municipis de l’AMB fins l’any 2008. Actualment és Gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), administració responsable de la redacció i gestió del planejament metropolità, gestió de residus, cicle integral de l’aigua i transport i mobilitat entre d’altres, i Conseller Delegat de l’IMPSOL (Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial).

Ha redactat diferents figures de planejament, com el Pla General de Granollers, Pla Territorial Metropolità de Barcelona, i Plans parcials i especials entre d’altres, així com diversos projectes d’espai públic i arquitectònics.

És professor en cursos de màster i postgrau de la UPC i l’EAPC, membre del tribunal de PFC a l’ETSAB i conferenciant sobre temes relacionats amb l’urbanisme i l’arquitectura, en diferents països. Ha escrit articles per diferents mitjans especialitzats, un llibre d’espai públic i publicacions sobre la gestió pública.

Leave a Reply