Oriol Estela

Economista i geògraf. Professional de desenvolupament econòmic local des del 1994, primer com a consultor privat per a l’Administració local i, a partir del 2005, a la Diputació de Barcelona, on va ser cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (2012-2016). Actualment, és el coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Així mateix, exerceix de coordinador tècnic de la Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local i com a membre del claustre docent del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano.

Leave a Reply