Antonella Contin


Investigadora associada al Departament d’Arquitectura i Estudis Urbans de la Universitat Politècnica de Milà, coordinadora de MSLab – Measure and Scale of the Contemporary City, i responsable científica i de ple dret del Taller i Seminari Internacional. La seva investigació se centra en el projecte d’arquitectura metropolitana, el nou model sostenible de creixement urbà, la ciutat intel·ligent i sensible, les noves tecnologies i la cartografia de disseny urbà. És coordinadora de grup d’alguns projectes de recerca cofinançats per la UE. Ha fet conferències en moltes universitats internacionals. Les seves publicacions més recents són: Contin, A. et al. Metropolitan Landscapes. Springer, 2021; Contin, A. et al. Training for education, learning and leadership towards a new metropolitan discipline. Llibre inaugural, CIPPEC, 2021; Contin, A. et al. “The Impact of Smart Cities and Technologies on Desakota Region”, a Kumar V., (ed.) Smart Global Megacities. Springer, 2022.


Leave a Reply