Paula Soto

Màster i doctora en Ciències Antropològiques per la UAM-Iztapalapa. Actualment treballa com a professora i investigadora al Departament de Sociologia de la Divisió de Ciències Socials i Humanitats de la UAM-Iztapalapa. Forma part del Sistema Nacional d’Investigadors. Els seus temes principals de recerca són: mobilitat quotidiana de les dones, por i violència sexual en espais públics des de la perspectiva de gènere, geografies feministes i mètodes qualitatius per a l’estudi de l’espai urbà. Ha liderat el Programa Ciutats i Espais Segurs per a Dones i Nenes a les ciutats de Puebla (2018) i Guadalajara (2019) d’ONU-Dones i el projecte “Una mirada de gènere-interseccional a les pràctiques de mobilitat quotidiana d’homes i dones de la Ciutat de Mèxic. Aportacions per a la construcció de ciutats cuidadores i inclusives”, finançat per la Secretaria de Ciència i Tecnologia SECTEI de la Ciutat de Mèxic el 2021.

Leave a Reply