Xavier Tiana

Cap del Servei de Relacions Internacionals de l’AMB. És expert en finançament de la UE per a governs locals (Marc Financer Plurianual 2021-2027 i Next Generation EU), internacionalització de ciutats, polítiques comunitàries, gestió de xarxes transnacionals, lobby, governança i polítiques metropolitanes, relacions euromediterrànies i cooperació descentralitzada. Postgrau en Administració Local per la Universitat de Barcelona, màster en Estudis Europeus per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciat en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Leave a Reply