Mariona Tomàs Fornés

Professora agregada Serra Húnter de Ciència Política i membre de Grup de Recerca en Estudis Locals (GREL) a la Universitat de Barcelona. La seva investigació se centra en la governança metropolitana, les polítiques urbanes i el govern local. El seu darrer projecte de recerca tracta sobre la participació ciutadana a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i actualment dirigeix un projecte comparatiu sobre la governança metropolitana a Espanya. És membre del Consell Assessor del Programa de Ciutats Globals del CIDOB i comissària de la Metròpoli Multinivell del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (Pla Barcelona Demà).

Leave a Reply