Karsten Zimmerman

Des del 2012 és professor a la Facultat d’Ordenació del Territori de la Universitat Tècnica de Dortmund, on ocupa la càtedra de Cultures de la Planificació Europea. Es va formar com a politòleg i va dedicar la major part del treball acadèmic a l’estudi de les ciutats i les regions. Del 2013 al 2017 va ser president de l’Associació Europea de Recerca Urbana EURA, del 2014 al 2018 va ser representant d’Alemanya al consell de l’Associació d’Escoles Europees de Planificació AESOP. És editor en cap d’Urban Research & Practice.

Leave a Reply