Nuno F. da Cruz

Nuno F. da Cruz és professor ajudant de recerca a LSE Cities, London School of Economics and Political Science. El seu treball sobre la governança urbana i metropolitana és multidisciplinari per naturalesa i d’abast global, i s’ocupa d’una àmplia gamma de qüestions de política pública. Da Cruz té una àmplia experiència en la direcció i coordinació de projectes internacionals de recerca sobre governança multinivell, planificació urbana, infraestructures urbanes, transparència i responsabilitat dels governs locals, rendiment democràtic i econòmic i sostenibilitat. Ha publicat treballs en llibres i revistes de primera línia com ara Public Administration, Government Information Quarterly, Journal of Urban Affairs, Cities, Environment and Planning C i Omega. Els seus darrers treballs de recerca s’han centrat en la governança de les xarxes. Ha col·laborat amb diverses organitzacions no governamentals i multilaterals, com CGLU, Metropolis, ONU-Habitat i Transparència Internacional. Imparteix i convoca tallers de formació relacionats amb el seu treball de recerca i consultoria. És membre del Consell Editorial d’Urban Affairs Review.

Leave a Reply