Oriol Nel·lo

Especialista en estudis urbans i ordenació del territori, ha publicat un bon nombre de llibres i articles científics sobre aquests temes. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona (doctor en Geografia) i a la Johns Hopkins University (màster en Afers Internacionals), ha estat director de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona (1988-1999), diputat al Parlament de Catalunya (1999-2004) i secretari per a la Planificació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya (2003-2011). Actualment és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans.

Leave a Reply