Maria Peix

Doctora per la Universitat de Barcelona. Especialista, amb una llarga trajectòria, en cooperació internacional, avaluació, participació ciutadana i gènere. Ha treballat a l’Àfrica, la Mediterrània i Amèrica. Actualment coordina el Servei de Cooperació de l’AMB, on treballa en temes de governança metropolitana, espai públic, mobilitat i gestió de residus i aigua, per contribuir i avançar cap a metròpolis inclusives, equitatives, segures i sostenibles.

Leave a Reply