Oriol Illa

Director de l’Àrea d’Internacional i de Cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) des del 2016. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), màster en Direcció Financera i Comptable per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), màster en Polítiques Urbanes per la UAB i diplomat en Alta Funció Directiva per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC).

Leave a Reply