Ernest Maragall

Llicenciat en Ciències Econòmiques. Ha estat diputat del Parlament Europeu del grup Els Verds / Aliança Lliure Europea (2014-2016) i diputat al Parlament de Catalunya de la VII, la VIII, la IX i la XII legislatures (2003-2004, 2006, 2010-2012 i 2018). Fins al 2003 va desenvolupar la major part de l’activitat política a l’Ajuntament de Barcelona, primer com a regidor d’Hisenda i Funció Pública i president del Consell del Districte de Sant Andreu i posteriorment com a regidor de Presidència i Hisenda, president de l’Institut Municipal d’Informàtica, president de l’Institut Municipal d’Hisenda i vicepresident de l’Institut Municipal d’Educació. Ha estat secretari de Govern (2003-2006), conseller d’Educació (2006-2010) i conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (2018).

Leave a Reply