Cynthia Echave

Coordinadora de Projectes – Investigadora Senior Associació Euromediterrània d’Economistes. És arquitecta i urbanista especialitzada en ecologia urbana i, doctora en Energia i Medi Ambient per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat responsable de la Unitat d´Urbanisme i Espai Públic de l´Agència d´Ecologia Urbana de Barcelona durant 15 anys.

La seva trajectòria professional es caracteritza per una participació activa en projectes estratègics sota un criteri ecosistèmic relacionats principalment amb l’urbanisme sostenible, l’habitabilitat i el benestar. És investigadora sènior a l’EMEA a càrrec d’accions transformadores, transferència de coneixement i projectes de capitalització que tendeixen ponts de pensament sistèmic al voltant de l’ecologia, la sostenibilitat, la transició energètica i el canvi climàtic a la Mediterrània i l’Àfrica.

Leave a Reply