Isabel Parra

Imaginar com podem crear llocs inclusius, resistents i sostenibles ha estat l’objectiu d’Isabel durant els darrers 12 anys. Ha col·laborat amb governs, organitzacions internacionals i empreses privades per crear estratègies que fomentin la participació, estimulin les converses i generin un sentiment d´unió.

Ara, amb el programa mundial de resiliència de les ciutats d’ONU-Habitat, continua buscant maneres de crear sinergies entre els responsables polítics, els empresaris, els creatius i les empreses per defensar els millors interessos de tots els habitants de les ciutats.

Leave a Reply