Toni Codina i Filbà

Llicenciat en Filosofia i amb estudis de Ciència Política i Direcció d’Empreses. Des del 2018 és director i cofundador de la Fundació iSocial per a la innovació en l’acció social. També és codirector del Postgrau en Gestió Pública dels Serveis Socials Locals de l’Associació Catalana de Municipis; avaluador del Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores (CIMTI); assessor de la Fundació Nous Cims, que treballa per l’ocupabilitat i el benestar d’adolescents i joves vulnerables; i patró de la Fundació Oportunitas, que ofereix microcrèdits socials a les persones que no poden accedir a la banca tradicional.

Leave a Reply