Ramon Gras Alomà

Urbanista i investigador en Ciència de les Ciutats a la Universitat de Harvard, i fundador d’Aretian Urban Analytics and Design, una start-up incubada al Harvard Innovation Lab. MDE en Enginyeria de Disseny per la Universitat de Harvard, màster d’Enginyeria pel Massachusetts Institute of Technology (MIT), i enginyer de Camins, Canals i Ports per la BarcelonaTech.

Leave a Reply