Giancarlo Cotella

Màster i doctorat en Arquitectura. Professor associat al Departament Interuniversitari d’Estudis i Planificació Regional i Urbana (DIST) del Politècnic de Torí. La seva investigació se centra principalment en la governança territorial europea, en particular, en la influència mútua que es produeix entre l’ordenació del territori europeu i els sistemes de governança i ordenació del territori que caracteritzen els diferents estats membres. Cotella participa activament a l’Associació d’Escoles Europees de Planificació, on coordina el Grup Temàtic sobre Espais Transfronterers, Difusió de Polítiques i Cultures de la Planificació.

Leave a Reply